Ασφαλίστε την Αστική σας Ευθύνη

Στη ζωή μας συμβαίνουν λάθη και αστοχίες. Το ίδιο μπορεί να γίνει και στην επαγγελματική μας δραστηριοποίηση.

ασφάλεια αστικής ευθύνης

Μία λάθος απόφαση, μία παράλειψη, μία στιγμή που τίποτα δεν πήγε όπως θα έπρεπε μπορεί να οδηγήσει σε αξιώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ή ακόμα και εκατομμυρίων. Η μόνη «σωτήρια λέμβος» που μπορούμε να έχουμε στην προκειμένη περίπτωση είναι η ασφάλιση αστικής, ένα συμβόλαιο που θα αποζημιώσει οποιονδήποτε τρίτο στον οποίο προκαλέσαμε ζημιές ή σωματική βλάβη από λανθασμένες ενέργειες ή παραλείψεις.

Ένας λανθασμένος χειρισμός σε έναν ασθενή, μια απόφαση που δεν ήταν σωστή από έναν λογιστή, μια λάθος ενέργεια από συνεργάτη πολιτικού μηχανικού, ένα ατύχημα από κακοτεχνία σε αθλητικό κέντρο κ.ο.κ. μπορούν να οδηγήσουν σε δικαστικές διαμάχες ετών και δαπανηρές αποζημιώσεις.

Το να μπορέσουν οι γονείς να πάνε το παιδί τους απευθείας σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο μετά από ένα ατύχημα ή για ένα ιατρικό περιστατικό που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα είναι ανεκτίμητο. Το να μπορεί κάποιος να έχει άμεση πρόσβαση σε χημειοθεραπείες και να μην περιμένει σε λίστα αναμονής μπορεί και να είναι καθοριστικό για τη ζωή του.

Σε πολλές περιπτώσεις άνθρωποι έχουν χάσει τα περιουσιακά τους στοιχεία προκειμένου να αποζημιώσουν τρίτους και έχουν σταματήσει να ασκούν το επάγγελμά τους. Αμφίπλευρα οφέλη έχουμε στην περίπτωση που υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη και αυτό όχι γιατί μόνο καλύπτεται ο επαγγελματίας/επιχειρηματίας αλλά και γιατί υπάρχουν τα κεφάλαια για να αποζημιωθεί αυτός που έχει υποστεί τη ζημιά ή τη βλάβη.

Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο εξασφαλίζει ότι ο παθών θα λάβει άμεσα αποζημίωση για να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό καθώςσε πολλές περιπτώσεις τα ποσά που αξιώνονται είναι τεράστια. Βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων (Πανεπιστήμιο Πειραιά) η μέση αποζημίωση που επιδικάζεται σε περίπτωση ιατρικού λάθους γυναικολόγου ξεπερνά τις 600.000 ευρώ, νευροχειρούργου ανέρχεται στα 450.000 ευρώ και μικροβιολόγου σε 390.000 ευρώ.

Στην ασφαλιστική αγορά υπάρχουν εξειδικευμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια που καλύπτουν τις ανάγκες πολλών επαγγελματικών ομάδων.

Ειδικότερα υφίστανται καλύψεις για:

 • Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές
 • Λογιστές
 • Γιατρούς
 • Αρχιτέκτονες / Πολιτικούς μηχανικούς
 • Στελέχη Εταιρειών
 • Δικηγόρους
 • Tour Operators
 • Φαρμακοποιούς
 • Ιδιοκτήτες Ξενοδοχείων, καταλυμάτων και τουριστικών μονάδων
 • Ιδιοκτήτες Φροντιστηρίων / Σχολείων / Εκπαιδευτηρίων
 • Ιδιοκτήτες Κέντρων Αθλητικών δραστηριοτήτων και απασχόλησης παιδιών
 • Ιδιοκτήτες χώρων εστίασης
 • Ιδιοκτήτες Κινηματογράφων και Θεάτρων