Προγράμματα Σύνταξης

Όλοι οι άνθρωποι θέλουν όταν συνταξιοδοτηθούν να συνεχίσουν έχοντας ποιότητα ζωής.

Τα χρόνια της συνταξιοδότησης είναι χρόνια δημιουργικά. Είναι η περίοδος που έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε περισσότερο χρόνο με τους αγαπημένους μας, να κάνουμε ταξίδια και να ασχοληθούμε με χόμπι.

Για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε όμως το ευ ζην είναι αναγκαίο να έχουμε εξασφαλίσει από πριν ότι όταν συνταξιοδοτηθούμε θα υπάρχει και ένα ιδιωτικό αποταμιευτικό το οποίο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στη συνταξιοδότησή μας.

Συνταξιοδοτικά Προγράμματα

Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα που παρέχουν οι ασφαλιστικές:

  • Σας βοηθούν να σχεδιάσετε τη συνταξιοδότησή σας χωρίς να έχετε το άγχος επικείμενων μειώσεων.
  • Σας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε το ποσό των καταβολών και το ποσό της σύνταξής σας.
  • Επιλέγετε τον τρόπο με τον οποίο θα δοθεί η παροχή είτε σαν εφάπαξ ποσό είτε σαν ορισμένης διάρκειας σύνταξη βάσει συμβολαίου είτε σαν ισόβια σύνταξη.
  • Σε περίπτωση απώλειας ζωής υπάρχει όρος μέσα στο συμβόλαιό σας που μεταβιβάζει σε δικαιούχο σας το ποσό που ήταν να σας αποδοθεί.
  • Έχετε τη δυνατότητα υπό συγκεκριμένους όρους να εξαγοράσετε το συμβόλαιό σας πριν τηλήξη του. Μην ξεχνάτε σε κάθε περίπτωση να συμβουλεύεστε τον ασφαλιστή σας για το τι ακριβώς περιλαμβάνει το συμβόλαιό σας προκειμένου να μην κάνετε λάθος κινήσεις.
  • Το κεφάλαιο στη λήξη του συμβολαίου είναι εγγυημένο.
  • Επωφελείστε της έκπτωσης φόρου, καθώς τα ασφάλιστρα εκπίπτουν από το εισόδημα το οποίο φορολογείται.

Σε συνεργασία με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο θα συνταχθεί η συνταξιοδοτική σας έκθεση και ενσυνεχεία θα σχεδιάσουμε μαζί τι σας συμφέρει για να μπορέσετε να ακολουθήσετε τη βέλτιστη εναλλακτική για εσάς. Στην ασφαλιστική αγορά υπάρχουν πολλά προγράμματα δημιουργίας κεφαλαίου που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σας και να προστατεύσουν το μέλλον σας.