Ασφαλίστε την Ζωή σας

Η ασφάλιση ζωής αποτελεί σανίδα σωτηρίας σε καταστάσεις που αδυνατούμε να ελέγξουμε.

Η ζωή μας είναι απρόβλεπτη και πολλές φορές σκληρή. Η φύση μας είναι εκ των πραγμάτων ευάλωτη σε παραμέτρους που δεν θέλουμε ή δεν μπορούμε να φανταστούμε. Και επειδή η ζωή έχει αποδείξει ότι τα πράγματα και οι ισορροπίες αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη και μπορούν να αλλάξουν ριζικά την ποιότητα της ζωής μας και το βιοτικό μας επίπεδο καλό είναι να έχουμε προνοήσει ότι θα μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στα δύσκολα και ότι θα διασφαλίσουμε την οικογένειά μας. Αυτό ακριβώς κάνουν τα ασφαλιστήρια προγράμματα ζωής.

Ασφάλεια Ζωής

Διασφαλίζουν ότι αν υποστούμε, λόγω κάποιας νόσου, μερική ή ολική ανικανότητα η ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει συγκεκριμένα έξοδα και πωςεάν υπάρξει απώλεια ζωής η ασφαλιστική εταιρεία θα δώσει συγκεκριμένο κεφάλαιο στους δικαιούχους ή θα καλύψει υπάρχοντα έξοδα βάσει του συμβολαίου.

Υπάρχουν πολλά προγράμματα που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες κάθε οικογένειας με βάση πάντα τις επιλογές που έχει κάνει και τα έξοδα που έχει, ώστε πέρα από την απώλεια ζωής να μην έρθουν τα μέλη αντιμέτωπα και με οικονομικές δυσκολίες.

Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής θα σας βοηθήσει να υπολογίσετε το κεφάλαιο που χρειάζεστε για να καλύψετε τις ανάγκες της οικογένειάς σας. Ένας εξειδικευμένος σύμβουλος θα προσμετρήσει όλους τους παράγοντες όπως το εισόδημά σας, τις σπουδές των παιδιών σας, τις οφειλές που έχετε σε τρίτους όπως τράπεζες κ.ο.κ. και θα προτείνει τη βέλτιστη λύση για εσάς.

Τα προγράμματα ζωής καλύπτουν συνήθως ανικανότητες και απώλεια ζωής από ατυχήματα ή νοσήματα. Ειδικότερα καλύπτουν:

  • Ολική/Μερική Ανικανότητα από ατύχημα ή ασθένεια: Βάσει των όρων του συμβολαίου στηνουσία παρέχεται οικονομική προστασία για το διάστημα που ορίζεται στο συμβόλαιό σας σεπερίπτωση που νοσήσετε και υποστείτε ανικανότητα ή στην περίπτωση που υποστείτε ανικανότητα λόγω ατυχήματος.
  • Απώλεια ζωής: Καταβάλλεται στους δικαιούχους το κεφάλαιο που έχει προσυμφωνηθεί λόγω θανάτου. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζετε τους όρους του συμβολαίου που υπογράφετε και να τους αντιλαμβάνεστε. Και εδώ είναι η προστιθέμενη αξία του ασφαλιστικού σας διαμεσολαβητή. Υπάρχουν ασφαλιστήρια που διπλασιάζουν το κεφάλαιο σε περίπτωση θανάτου από τροχαίο και επίσης πρέπει να γνωρίζετε πώς ακριβώς ορίζεται η ανικανότητα.
  • Καλύψεις: Συνήθως με τα συμβόλαια ζωής καλύπτονται φόροι κληρονομιάς, απώλεια εισοδήματος, στεγαστικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια και σπουδές για τα παιδιά.

Τι πρέπει να ξέρετε:

  • Κάποια συμβόλαια παρέχουν τη δυνατότητα να τα εξαγοράσετε πριν λήξουν
  • Τα περισσότερα συμβόλαια δεν καλύπτουν την αυτοχειρία κατά τα πρώτα δύο χρόνια ισχύοςτου συμβολαίου.
  • Τα περισσότερα συμβόλαια καλύπτουν μέχρι την ηλικία των 65-70 ετών