Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Εξειδικευμένοι Επαγγελματίες

Η ομάδας μας εξειδικεύεται σε ασφαλιστικές λύσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων και δεσμεύεται να είναι διπλά σας για όποιο θέμα σας απασχολεί.

Βασιλική Μαρούγκα
Μελέτης Μαρούγκας